E-waste collection

ewastecollection

संकलन केंद्र सूची

पर्वती
1. पद्मावती: प्रभा लक्ष्मण अपार्टमेट, बँक ऑफ बडोदा बिल्डिंग, ट्रेझर पार्क जवल, संत नगर, सहकार नगर- १, पुणे – 9. अतुल कुलकर्णी ७३५०४२६१२४
2. बिबवेवाडी: अविनाश देशपांडे यांचा बंगला क्र. १, माया मित्र मंडळ सोसायटी, बिबवेवाडी पोलीस चौकी समोर, बिबवेवाडी. मंगेश काकडे ९०२१५१२१५२
3. सावरकर नगर: टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ सर्कल, मुकुंद नगर पुणे चंद्रशेखर वैद्य ७५८८५७२६२१
4. कोंढवा नगर: भैरवनाथ ग्रामविकास मंडळ कार्यालय, प्रतिभाताई पवार हायस्कूल, कोंढवा बु, रामचंद्र ढेबे ९४२२२८४९३६
5. धनकवडी: द्वारका बंगला तळजाईचा शेवटचा बस स्टॉप आखिल तळजाई गणपती मंडळाच्या शेजारी तळजाई प्रतिक गोरे ९८८१८८८९९८
6. पर्वती: सह्याद्री मैदान लक्ष्मीनगर पर्वती पुणे ४११००९ सुनील सेलूकर ९७६४७५७४७६
7. कात्रज: सर्वे नं.४१ सिद्धिविनायक मंदिर दत्तनगर चौक दत्तनगर आंबेगाव बु. सुनील करसगी ९८५०२२९४७२
येरवडा
8. खराडी: खराडी नगर हनूमान व्यायाम शाळा, खराडी अमोल सूर्यवंशी ९८२३२७७९२७
9. वाघोली: शिवकृष्ण असोसिएट्स,शांग्रीला हॉटेल समोर, कमल बाग,क्रिस्टल होंडा जवळ, वाघोली, पुणे-नगररोड दत्ता शिंदे ८६००८८८६६४
10. वडगाव शेरी: विरंगुळा केंद्र,विठ्ठलांजन डेअरी, करण घरोंदा जवळ,छत्रपती शिवाजी उद्यानाच्या मागे, वडगावशेरी सारंग पितळे ९९२२९१७२५८
11. धाणोरी: महाराजा हार्डवेअर,सॉलिटेर बिल्डिंग समोर, धानोरी रोड. उप केंद्र – मातोश्री मंगल कार्यालय,धानोरी हरीओम सिंघ राजपुंत ९८८१९३१५७१
शेषराव पाटील ९०११०११०२५
12. येरवडा: सुरभी कॉम्प्लेक्स,येरवडा भाग कार्यालय न. 24, महाराष्ट्रहौसिंग बोर्ड, येरवडा, रुपाली साळुंखे ७७४१०४०५८१
13. विमाननगर : विमाननगर जोगर्स पार्क अतुल भंडारे – ९७६५८५१९६६
14. विश्रांतवाडी: कन॓ल वि. गो. अष्टेकर लेन नं. ७ , शांती हाड॓वेअर शेजारी, विद्यानगर, पुणे ३२ विनोद मोहरीकर ८०५५३११९२९
राहुल पंडित ९८५००५९१७०

हडपसर
15. महादजी: खंडोबा मंदिराजवळ, विकासनगर, वानवडी, पुणे – चैतन्य जांभूळकर ९७६३९७७८७७
भाऊ येळे ८६०५१६३०७०
16. हडपसर: मनपा शाळा क्र. ३२, हडपसर गाव, पुणे राहुल कुलकर्णी ९५५२५४५२८८
अश्विन शेटे ९८२२०४७४५४
17 .मुंढवा: स. न. ६, गोरोबाकाका मंदिर, केशवनगर, मुंढवा, पुणे संतोष माने ९८५०४९४१२८
हिंदुराव वाडेकर ९८५०५२४२७७
18. मगरपट्टा: स. न. १५०, शांती आनंद बंगला, मागर्पत्ता रोड, डॉमिनोज पिझ्झा शेजारी, हडपसर, पुणे अमित पाटील ९२२६७०४५४३
सचिन पवार ९९२३२५७०३६
19. चिंतामणी: कानिफनाथ इंटरप्रायजेस, जैन टाऊनशिप समोर, वाघजाई मंदिर, हन्देवादी रोड, हडपसर, पुणे शत्रुघ्न रणसुभे ९४२३००६३७०
संजय मुळे ९८६००९६४०१
20. सातववाडी: मनपा बंतर शाळा, गाडीतळ, हडपसर, पुणे राहुल बंदिस्ती ९८२२०२३९५७
शैलेश भिंगारे ८४८४८४५२२८
२१. सोलापूर रोड, ग्रामीण: एंजेल स्कूल, लोणी काळभोर, राहुल जाधव ७३८५७१०९९९
रुपेश बक्षी ८४४६३७७१८५

संभाजी:
२२. संभाजी:श्री. नवयुग मित्र मंडळ, भांडारकर रस्ता, साने डेअरी समोर संदीप देशपांडे ९८९०९२०३०५
संजय करंजकर ७७५७०६४७००
२३. कर्वे नगर: पुणे महानगरपालिका कोठी, मीनल कॉर्नर समोर, कॅनॉल रस्ता, कर्वेनगर सुरेश गोरे ९७६४३८६१९०
विष्णुपंत आपटे ९८२२३१३७९६
२४. वारजे: पी. एम. सी. शेड, औन्द्म्बर होउसिंग सोसायटी जवळ, वर्धमान पेट्रोल पंप, कॅनॉल रोड, वारजे शामकांत चौथाई ९८५००१३२२२
योगेश जोशी ७६६६९०७७१६
२५. उत्तम नगर: कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उत्तम नगर, पुणे. महेश महाजन ९५२७८९४५६८
गिरीश जोशी ८६२५०८३९०५
२६. कोथरूड: समीर इंटर प्रायजेस, कर्वे पुतळ्यासमोर, हॉटेल शीतल शेजारी, कर्वे रस्ता अतुल व्यास ९९६०५८०००४
किरण भाटीया ९३२५०८३९०५
२७. परमहंस नगर: रेवा वाशिंग सेंटर, जीत मैदानाजवळ, परमहंस नगर, पुणे योगेश रुद्रे ९८२२६४७९७७
सुरेश पाटील ९८८१०२५२४०
२८. बावधन: आठवडा बाजार मैदान, सुर्यादत्त कॉलेज जवळ, पाटील नगर, बावधन, पुणे नवान्ज्योती मेढी ७७६७०१५९९३
प्रदीप इजंतकर ९८५०९७७७८३

कसबा:
२९. कसबा: स्वरूप वर्धिनी, परागे चौक, मंगळवार पेठ, पुणे दीपक लोणकर ९९२३३३५३६
३०. कोरेगाव पार्क: कलिंगा क्लासिक समोर, नारंग रोड, बोट क्लब रोड, पुणे विजय गौडा ९७६२४२८४२९
३१. लष्कर भवानी: कामाठीपुरा गणेश मंडळ , भोपळे चौक, कॅम्प पुणे राजेश पूरम ९९६०८७६७०८
सुधाकर संगमवार ७०५७६४१४३४
३२. महात्मा फुले नगर: हिंदू तरुण मंडळ, बंदिवान मारुती, गुरुवार पेठ, पुणे चंद्रकांत करकम ९८९०१७५५३४
३३. मोतीबाग नगर: भावे प्राथमिक शाळा, सदाशिव पेठ, पुणे ३० विजय पाठक ९९२३६६३१६९

विद्यापीठ:
३४. गोखले नगर: द्रोणागिरी मारुती मंदिर, विद्याभवन शाळेजवळ, मॉडेल कॉलोनी, पुणे अभय वसंत रबडे ९८२२२९५१७०
३५. शिवाजी नगर: बालविकास मंदीर शाळा, शिवाजीनगर राजू जाधव ९८९०६२०८१२
३६. पाषाण: दत्तमंदिर,युरो-किड शाळे शेजारी. बँकेसमोर पाषाण सुस रोड, पुणे स्वानंद कोंडोलिकर ९९६०५५३६००
३७. बाणेर: अभ्युदय बँक पार्किंग, बालेवाडी फाटा , गणेश दत्त मंदिर, पुणे नितीन मेटकर ९७६३७२८२३३
३८. औंध: श्री. गुजर यांचे घर, विद्यासागर गुजर ९८२३३३४५९५
अविनाश भाजेकर ९४२२५१९४४४
प्रकाश जोशी ८८०५०८६४००

सिंहगड
३९. बोपोडी/खडकी: आलेगावकर शाळा, खडकी बाजार, खडकी. विक्रम परदेशी ९७६७५७६७६७
४०. नांदेड: निर्मला हाइट्स, नादेडसिटी, नादेडफाटा रोड, डि.सी.सेंटर समोरील रस्ता नांदेड गाव. पुणे हेमंद्र जोशी ८२७५३९५७७२
४१. विठ्ठलवाडी: जगताप अव्हेन्यू, मनपा कर संकलन कार्यलयासमोर, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड पुणे शरद जगताप ९८२२०६२२४४
४२. विवेकानंद: विद्युत भवन, नवश्या मारुती, सिंहगड रस्ता. पुणे चंद्रकांत पोटे ९५४५९०६५२४
४३. वडगाव: ज्ञानसाधना विद्यालय, तुकाई नगर, साई मंदीर highway टोल नाका, पुणे रत्नाकर धायगुडे ९४२२५१३०८६
४४. धायरी: यशवंत विहार, सणस शाळेच्या मागे, धायरी फाटा, धायरी, पुणे भूषण रानडे ८८५७९५९४९४